Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. marca zomrela naša občianka Anna Ondríková, rod. Havranová vo veku nedožitých 94 rokov, posledne bytom Zohor Nám. 1. mája 19.            

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok  6. marca od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

                                              

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. marca zomrel náš bývalý občan Alojz Sloboda, vo veku 81 rokov, posledne bytom Pezinok, predtým Zohor.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v vo štvrtok 8. marca o 14,00 hodine v bratislavskom krematóriu.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie