Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. februára zomrela naša bývalá občianka Antónia Čordášová, rod. Poláková vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na Pasienkoch 20.     

      

Pohreb zosnulej začne vo štvrtok 1. marca o 10,30 hodine na cintoríne v Devínskej Novej Vsi.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie