Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. februára zomrela naša bývalá občianka Lídia Horváthová, rod. Tavalyová vo veku 58 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor.             

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 27. februára o 13,30 hodine na cintoríne v Bratislave - Ružinove.

Autobus bude pristavený o 12,00 hod pri požiarnej zbrojnici v Zohore.

   

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie