Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. februára zomrel náš občan Adrian Raschmann, vo veku nedožitých 18 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 57.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 22. februára od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

   Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie