Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. augusta 2017 zomrel náš občan Jaroslav Ščepánek, vo veku 61 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 11.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 9. augusta 2017 od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie