Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. júla 2017 zomrel Peter Jablonický, vo veku nedožitých 45 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska ulica 7.

  

Pohreb zosnulého bude vo štvrtok 27. júla 2017 v Jablonovom. Svätá omša je o 15,30 hodine a posledná rozlúčka so zosnulým bude o 16,00 hodine.

   

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie