Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. apríla 2017 zomrel náš občan Milan Šurina, vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska ulica 16.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 24. apríla 2017 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie