Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. apríla 2017 zomrel náš bývalý občan Vladimír Lacko vo veku 64 rokov, posledne bytom Rohožník, predtým Zohor, Na záhumní 41.

   

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 6. apríla 2017 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

      

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie