Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. marca 2017 zomrel náš občan František Valovič, vo veku 76 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová ulica 26.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 30. marca 2017 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

   

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie