Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. februára 2017 zomrel náš občan Emil Rybár, vo veku nedožitých 87 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 87.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 17. februára 2017 od 10,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne v dome smútku o 11,00 hodine. Zádušná sv. omša bude o 17,30 v rímsko-katolíckom kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore.

   

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. februára 2017 zomrel náš občan Vít Horváth, vo veku nedožitých 90 rokov, posledne bytom Zohor, Železiničiarska 6.

  

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 20. februára 2017 o 10,15 hodine v krematóriu v Bratislave.

  

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie