Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. februára 2017 zomrel náš občan Ján Kimlička, vo veku 60 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka ulica 17. 

  

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 9. februára 2017 o 8,45 hodine v krematóriu v Bratislave.

   

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie