Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. januára 2017 zomrel náš bývalý občan Miroslav Jurkovič vo veku nedožitých 62 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Sadová ulica 29.

   

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 25. januára 2017. O 13,00 hodine bude zádušná sv. omša v dolnom kostole v Malackách a rozlúčka pokračuje o 14,00 hodine na novom cintoríne na Vinohrádku v Malackách.

   

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie