Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. januára 2017 zomrela naša bývalá občianka, rehoľná sestra Raymunda Bernardína Rybárová, vo veku 94 rokov, posledne bytom Charitný dom Báč, predtým Zohor Dolná ulica 87.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 17. janára 2017 o 11,00 v Báči.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie