Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. januára 2017 zomrela naša občianka Anna Kovárová, rod. Kimličková, vo veku 89 rokov, posledne bytom Zohor Krátka ulica 7.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 18. januára 2017 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie