Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. decembra 2016 zomrel náš občan Bohuslav Zálesňák, vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 3.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 15. decembra 2016 od 13,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne v dome smútku o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie