Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. decembra 2016 zomrela naša občianka Anna Tichá, rod. Haramiová vo veku 85 rokov, posledne bytom Zohor Záhradná ulica 30.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 6. decembra 2016 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie