Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. novembra 2016 zomrela naša občianka Jozefa Hubeková, rod. Sovičová vo veku 69 rokov, posledne bytom Zohor Na dieloch 3.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 29. novembra 2016 od 10,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie