Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. novembra 2016 zomrela naša bývalá občianka Anna Zmekovárodená Valovičová vo veku 93 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Kováčska ulica.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 23. novembra 2016 o 12,00 hodine na novom cintoríne v Malackách.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie