Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. októbra 2016 zomrela naša bývalá občianka Mária Šporánková, rodená Masarovičová vo veku 52 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na záhumní 15.

  

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 18. novembra 2016 o 10,00 hodine na miestnom cintoríne v Zohore.

  

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie