Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. novembra 2016 zomrela naša občianka Soňa Pobehová, rod. Košková vo veku 49 rokov, posledne bytom Zohor Bratislavská ulica 29.

  

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 11. novembra 2016 od 11,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hodine.

  

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie