Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. októbra 2016 zomrela naša bývalá občianka Eva Augustovičová Višňovská, rodená Dudeková vo veku 70 rokov, posledne bytom Malacky.

  

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 14. októbra 2016 o 14,00 hodine vo farskom kostole v Malackách.

  

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie