Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. septembra 2016 zomrela naša občianka Ľubica Chmelovávo veku 43 rokov, posledne bytom Zohor Kováčska ulica 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 16. septembra 2016 od 14,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie