Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. septembra 2016 zomrel Tomáš Valovič, vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Krátka ulica 2.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 9. septembra 2016 o 16,30 hodine v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore, a následne v dome smútku v Zohore.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie