Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. augusta 2016 zomrela naša občianka Viera Doková, rod. Suchová vo veku 63 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 16.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 18. augusta 2016 o 11:00 hodine v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie