Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. augusta 2016 zomrela naša občianka Anna Kimličková, rod. Ščasná vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka 9.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 16. augusta 2016 od 16:00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17:00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie