Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. júla 2016 zomrel Milan Gutta vo veku 65 rokov, posledne bytom Bratislava, Námestie Hraničiarov 9.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 2. augusta 2016 o 17,00 hodine v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. 

 

Česť jeho pamiatke!         

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie