Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. júla 2016 zomrel náš občan Dominik Haramia vo veku nedožitých 72 rokov, posledne bytom Zohor, Na Dieloch 33.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 11. júla 2016 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine. 

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie