Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júla 2016 zomrel náš bývalý občan Stanislav Fumač vo veku 65 rokov, posledne bytom Frankfurt nad Mohanom, predtým Zohor, Na dieloch 26.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 11. júla 2016 o 11,15 hod. v Štetíne v Poľsku.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie