Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júla 2016 zomrel náš občan Dušan Sloboda vo veku 44 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica 28.

  

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 7. júla 2016 o 15,30 hodine v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie