Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. júna 2016 zomrel náš občan František Mifkovič vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Na riadkoch 10.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 29. júna 2016 o 16,30 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. júna 2016 zomrel náš občan Viliam Ščasný vo veku 91 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 61.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 30. júna 2016 od 10,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie