Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. mája 2016 zomrel náš občan Jozef Háša vo veku 65 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska ulica 16.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 25. mája 2016 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. mája 2016 zomrela naša bývalá občianka Jozefa Rakovárodená Švábenská vo veku 61 rokov, posledne bytom Hradište pod Vrátnom, predtým Zohor, Krivá ulica 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 25. mája 2016 o 15,00 hod. v rímsko-katolíckom kostole v Hradišti pod Vrátnom.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie