Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. decembra 2015 zomrel náš občan Ján Hrica vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 41.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 23. decembra 2015 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore, o 16,00 hodine bude pohrebný obrad a zádušná sv. omša bude o 17,30 hodine v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie