Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. novembra 2015 zomrel náš občan Alojz Cabadaj vo veku 95 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 6. 

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 4. decembra 2015 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie