Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. novembra 2015 zomrela naša občianka Mária Mikušovárodená Kimličková vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Námestie 1. mája 6.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 28. novembra 2015 od 12,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore  o 13,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie