Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. novembra 2015 zomrela naša občianka Eva Valovičovárodená Kratochvílová vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Námestie 1. mája 18.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 27. novembra 2015 v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie