Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. novembra 2015 zomrela naša bývalá občianka Ilona Galbovárodená Biháriová vo veku 60 rokov, posledne bytom Závod, predtým Zohor, Požiarnicka ulica.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 21. novembra 2015 od 12,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie