Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. novembra 2015 zomrel náš bývalý občan Miroslav Stríbrnský vo veku  58 rokov, posledne bytom Stupava, predtým Zohor, Záhradná ulica 5.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 18. novembra 2015 o 14,00 hodine v rímsko-katolíckom kostole v Máste.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie