Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. októbra 2015 zomrel náš občan Alojz Havlík vo veku 79 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 32.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 20. októbra 2015 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie