Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. augusta 2015 zomrela naša občianka Hermína Guttovárodená Kimličková vo veku 84 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 89.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 10. augusta 2015 od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie