Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. apríla 2015 zomrela naša bývalá občianka Etela Matlovičová, rodená Valovičová vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom Vrbovce, predtým Zohor, Kováčska ulica. 

 

Pohreb zosnulej bude v utorok 28. apríla 2015 o 14,30 hod. vo Vrbovciach pri Myjave. 

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie