Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. apríla 2015 zomrela naša občianka Blažena Slobodová, rodená Balážová vo veku 54 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 3.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 17. apríla 2015 od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore  o 17,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie