Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. marca 2015 zomrela naša bývalá občianka Marta Kožuchová, rodená Kimličková vo veku 78 rokov, posledne bytom Bratislava Karloveská 27, predtým Zohor Kvetná ulica.

 

Pohreb zosnulej bude v piatok 3. apríla 2015 o 13,45 hod v krematóriu v Zlíne. 

Spopolnené telesné pozostatky zosnulej budú uložené v Zohore.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie