Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. marca 2015 zomrel náš občan Filipko Heinrich vo veku 15 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 16.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené dňa 25. marca o 14:30 hod.  priamo v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15:30 hod.

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie