Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. marca 2015 zomrela naša občianka Mária Pavláskovárodená Šimková vo veku  84 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 126.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 6. marca 2015 od 11,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,30 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie