Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. februára 2015 zomrel náš občan František Zálesňák vo veku 81 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 37.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 10. februára 2015 od 11,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hodine.

 

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie