Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. januára 2015 zomrela naša občianka Božena Švandová rodená Naglová vo veku 92 rokov, posledne bytom Zohor, Poľná 1.

 

Pohreb zosnulej bude v utorok 27. januára 2015 o 9,30 v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie