Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. októbra zomrel náš občan Roman VICEN vo veku 56 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 14.

 

Pohreb zosnulého sa začne v pondelok 25. októbra o 14,00 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť ich pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. septembra zomrel náš občan Ľuboslav KLAS vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 19.

 

Pohreb zosnulého sa začne vo štvrtok 23. septembra o 16,00 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. septembra zomrela naša občianka Ľubica HAVRANOVÁ rodená Uhrová vo veku nedožitých 67 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá 4.

 

Pohreb zosnulej sa začne v pondelok 20. septembra o 13,00 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. septembra zomrel náš občan František KRIŠTOF vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá 22.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 8. septembra od 13,00 hodine v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. augusta zomrel náš občan Jozef JURKOVIČ vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica č. 91.

 

Telesné pozostatky zosnulého budú vystavené v utorok 10. augusta o 15,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hod.

 

     Česť jeho pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. augusta zomrela naša bývalá občianka Karolína ŠTEFANOVIČOVÁ rodená ŠČASNÁ vo veku 83 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Dolná ulica.

 

Pohreb zosnulej sa uskutoční v utorok 10. augusta o 14,00 hodine v bratislavskom krematóriu. 

 

     Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júla zomrel náš bývalý občan Alojz ANTAL vo veku 82 rokov, posledne bytom Trnava, predtým Zohor, Nový rad 6.

 

Pohreb zosnulého začne v utorok 27. júla o 16,00 svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júla zomrel náš občan František ŠČASNÝ vo veku 88 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 18.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v stredu 28. júla o 14,00 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. júla zomrel náš občan Miroslav KOVÁR vo veku 52 rokov, posledne bytom Zohor, Tichá ulica 7.

 

Pohreb so zosnulým začne v piatok 16. júla 2021 o 17,00 hod svätou omšou v rímsko-katolickom kostole v Zohore a následne bude rozlúčka pokračovať v Dome smútku v Zohore. Po rozlúčke so zosnulým budú telesné pozostatky prevezené na kremáciu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. júla zomrel náš bývalý občan František HUBKA vo veku 58 rokov, posledne bytom Vysoká pri Morave, predtým Zohor, Hviezdoslavova 6.

 

Rozlúčka so zosnulým bude v stredu 7. júla 2021 o 16,00 hod bez svätej omše a obradu v Dome smútku v Zohore. Následne budú telesné pozostatky prevezené na kremáciu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. júla zomrel náš bývalý občan František VLČEK vo veku nedožitých 64 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Kvetná 19.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v utorok 6. júla o 16,00 hodine na novom cintoríne v Malackách. Telesné pozostatky budú prevezené na spopolnenie.

     

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. júna zomrela naša občianka Anna HAVLÍKOVÁ rodená Martinkovičová vo veku 81 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 48.

 

Pohreb zosnulej sa začne v utorok 6. júla o 16,00 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. júna zomrela naša bývalá občianka Eva VRBINSKÁ rodená Mifkovičová vo veku 68 rokov, posledne bytom Rohožník, predtým Zohor, na ulici Na riadkoch.

 

Pohreb zosnulej sa uskutoční vo štvrtok 1. júla o 14,00 hodine na cintoríne v Rohožníku.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júna zomrela naša občianka Zuzana MUNDOKOVÁ vo veku 37 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 12.

 

Pohreb zosnulej sa začne vo štvrtok 1. júla o 17,00 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. júna zomrel náš bývalý občan Milan SLEZÁK vo veku 66 rokov, posledne bytom Láb, predtým Zohor, Dolná ulica.

 

Pohreb zosnulého bude v stredu 30. júna 2021 o 14,00 hod na cintoríne v Lábe.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. júna zomrel náš občan Imrich HUJSA vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 13.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v kruhu najbližšej rodiny.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. júna zomrel náš občan Tibor ŠVABENSKÝ vo veku nedožitých 55 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá 11/A.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční vo štvrtok 24. júna o 15,30 hodine v bratislavskom krematóriu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. júna zomrela naša občianka Anna CHVÍLOVÁ rodená Havranová vo veku 92 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 138.

 

Pohreb zosnulej začne v pondelok 21. júna svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. júna zomrela naša občianka Eva CSIKÁSZOVÁ rodená Prekalová vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 111.

 

Pohreb zosnulej začne v stredu 9. júna svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. mája zomrel náš bývalý občan Romanko ŠTEFANOVIČ vo veku 57 rokov, posledne bytom Bratislava predtým Zohor, Domkárska ulica.

 

Pohreb zosnulého začne v pondelok 24. mája svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. mája zomrel náš občan Pavel KOVÁR vo veku 55 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 13.

 

Pohreb zosnulého začne v piatok 14. mája svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

        Česť jeho pamiatke!

 


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. mája zomrela naša občianka Eugénia SLOBODOVÁ rodená Mračnová vo veku nedožitých 77 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 15.

 

Pohreb zosnulej sa uskutoční v pondelok 10. mája o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. mája zomrel náš občan Otto KRIŠTOF vo veku 82 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 58.

 

Pohreb zosnulého začneí v pondelok 10. mája svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

                   

      Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. mája zomrel náš občan Ondrej BODOR vo veku nedožitých 72 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 14.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v piatok 7. mája o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie