Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

2020
Poradové číslo Dodávateľ Popis Zverejnená dňa
pdf-icon16x16 01/2020 JUDr. Ľubomír Lipovský

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby

18.12.2020
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie