Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Plán spoločenských podujatí

Na rok 2012

JANUÁR
6. Trojkráľový koncert OZ Zohorské ozveny, Farský úrad kostol
7. VČS Jednoty dôchodcov Jednota dôchodcov KD
8. VČS SRZ SRZ KD
25. VČS OZ Zohorské ozveny OZ Zohorské ozveny fara
  Návšteva divadelného predstavenia Jednota dôchodcov Bratislava
FEBRUÁR
12. Detský karneval
  Ženský chmat Jednota dôchodcov Vysoká pri Morave
MAREC
žiadne akcie
APRÍL
1. a 6. Pašiové hry - Cantate domino OZ Zohorské ozveny kostol
8. Veľkonočné sviatky Cantate domino KD
21. Farský ples Rímsko-kat. farský úrad KD
30. Stavanie máje DHZ priestranstvo pred KD
  Výlet a prehliadka Bratislavy Jednota dôchodcov Bratislava
MÁJ
1. Prvomájový turnaj OZ Rinkop štadión FC
13. Deň matiek Obec Zohor KD
27. Prehliadka speváckych zborov Glória kostol
  Okresné športové hry Jednota dôchodcov  
  Púť v Marianke - Cantate domino OZ Zohorské ozveny Marianka
  Dlhá noc kostolov OZ Zohorské ozveny, Farský úrad kostol
  Dvojdňový výlet do Levoče a okolia Jednota dôchodcov Levoča a okolie
JÚN
1. Deň detí ZŠ, obec areál ZŠ
8. Odber krvi dobrovoľných darcov MS ČK KD
9. Futbalový turnaj Vendelín cup 20 OZ Roconaba štadión FC
16. Nočná súťaž o pohár starostky DHZ štadión FC
23. Hokejbalový turnaj zohorských mužstiev OZ Roconaba hokejbalové ihrisko
  Detský rybársky deň SRZ Lábske jazero
  Návšteva termálneho kúpaliska Jednota dôchodcov Veľký Meder
  Salaš pri Stupave Jednota dôchodcov Stupava
  Zberateľská burza obec KD
  Púť do Viedne OZ Zohorské ozveny Viedeň
I. polrok Vydanie CD Trojkráľového koncertu OZ Zohorské ozveny  
JÚL
14. Hodový jarmok obec priestranstvo pred KD
15. Slávnostná sv. omša s účasťou OZ
- malé hody - Cantate domino
OZ Zohorské ozveny kostol
  Tábor mladých hasičov DHZ  
  Návšteva termálneho kúpaliska Jednota dôchodcov Dunajská Streda
28. Plážový volejbal turnaj mix OZ Roconaba areál Oáza
AUGUST
18. Plážový volejbal „Rozlúčka s letom“ OZ Roconaba areál Oáza
  Návšteva termálneho kúpaliska Jednota dôchodcov Veľký Meder
  Opekačka Jednota dôchodcov Lábske jazero
SEPTEMBER
6. Odber krvi dobrovoľných darcov MS ČK KD
16. Slávnostný koncert k 20. výročiu
pomenovania cirkevného zboru
Glória kostol
29. Cibuľové hody obec priestranstvo pred KD
29.
Hodová zábava DHZ
KD
30.
Slávnostná sv. omša - veľké hody -
Cantate domino
OZ Zohorské ozveny kostol
  Výlet do Bojníc Jednota dôchodcov
Bojnice
OKTÓBER
13. Bučový festival s lampiónovým sprievodom obec KD
20. Stretnutie dôchodcov obec KD
  Návšteva divadelného predstavenia Jednota dôchodcov Bratislava
NOVEMBER
11. 50. výročie založenia školy KD
24. Poľovnícka katarínska zábava PZ Havran KD
  Účasť na Katarínskej zábave Jednota dôchodcov Závod
DECEMBER
2. Adventný koncert - Cantate domino
a hostia z Grazu
OZ Zohorské ozveny kostol
6.
Adventné posedenie
Jednota dôchodcov
KD
6.
Odber krvi dobrovoľných darcov
MS ČK
KD
9.
Mikuláš
obec
KD a priestranstvo pred KD
15.
Vianočné trhy
obec
KD
21.
Koledy pre najstarších spoluobčanov
OZ Zohorské ozveny
obec
24.

Koledy pred polnočnou omšou -
Cantate domino

OZ Zohorské ozveny

kostol
24. Polnočná omša -
Cantate domino a hostia
OZ Zohorské ozveny kostol
25. Vianočná omša -
Cantate domino a hostia
OZ Zohorské ozveny kostol
25. Jasličková pobožnosť - Kvapky OZ Zohorské ozveny kostol
26. Vianočný koncert Glória kostol
26. Štefanská diskotéka FC Zohor KD
26. Štefanský volejbalový turnaj OZ Roconaba telocvičňa ZŠ
31. Silvester obec KD
1x v týždni Detský klub obec KD

 

ZMENA VYHRADENÁ

 

 
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie