Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Plán spoločenských podujatí

Na rok 2011

calendar_icon2

 

FEBRUÁR
3. Návšteva div. predstavenia Tak sa na mňa prilepila
Jednota dôchodcov Bratislava
6. Detský karneval

KD
13. VČS OZ Šáchor
OZ Šáchor
KD
13.
Návšteva div. predstavenia Figaro sem, Figaro tam
Jednota dôchodcov Bratislava

MAREC
1. VČS Jednoty dôchodcov Slovenska
Jednota dôchodcov KD
5.
Fašiangový sprievod, Krojované fašiangy, Pochovávanie basy
Obec, OZ Zohorské ozveny, OZ Šáchor
KD
8.
Ženský chmat
Jednota dôchodcov Vysoká pri Morave
10.
Odber krvi bezpríspevkovým darcom
MS ČK
KD
12.
VČS DHZ
DHZ
KD
20.
Koncert M. Podhradskej a R. Čanakyho
MC Motýlik
KD

APRÍL
9.
Koncert skupín
ROCONABA KD
16.
Burza detského oblečenia
MC Motýlik KD
17.
22. Pašiové hry - Cantate domino
OZ Zohorské ozveny kostol
24.
Veľkonočné sviatky - Cantate domino
OZ Zohorské ozveny kostol

MÁJ
1.
Prvomájový turnaj
OZ Rinkop
štadión FC
1.
Deň matiek
Obec, ZŠ Zohor
KD
3.
Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici DHZ hasičská zbrojnica
4.
SV. omša pri príležitosti sv. Floriána DHZ
kostol
6.-8.
48 hod. rybárske preteky
SRZ
Lábske jazero
7.
Floriánska zábava
DHZ
KD
14.
Farský ples
Rímsko-kat. farský úrad
KD
22.
Prehliadka speváckych zborov
Gloria
kostol, občerstvenie KD
27.
Návšteva termálneho kúpaliska
Jednota dôchodcov Veľký Meder
27.
Turistické stretnutie
Jednota dôchodcov Studienka
27.
Výlet
Jednota dôchodcov Kremnica, Banská Štiavnica
27.
Púť v Marianke - Cantate Domino
OZ Zohorské ozveny Marianka

JÚN
3.
Deň detí
ZŠ, obec
areál ZŠ
11.
Zberateľská burza obec
KD
16.
Odber krvi bezpríspevkovým darcom MS ČK
KD
18. Primičná omša Marián Antal
  kostol
25. Premiéra hry Veľký klenotník 19,00 hod.
OZ Šáchor
KD
26.
Procesia Božie telo, krojovaný sprievod
OZ Šáchor kostol
26.
Premiéra hry Veľký klenotník 16,00 hod. OZ Šáchor KD
26. Detský rybársky deň SRZ Lábske jazero
26. Návšteva termálneho kúpaliska Jednota dôchodcov Dunajská streda
26. Opekačka Jednota dôchodcov Lábske jazero

JÚL
9.
Hodový jarmok
obec
priestranstvo pred KD
10.
Slávnostná sv. omša s ôčasťou OZ - malé hody - Cantate domino OZ Zohorské ozveny, obec
kostol
10.
Tábor mladých hasičov
DHZ  
10. Návšteva termálneho kúpaliska Jednota dôchodcov Veľký Meder

AUGUST
29.
Memoriál Karola Sabola - žiacky futbalový turnaj
FC Zohor
štadión FC

SEPTEMBER
8.
Odber krvi bezpríspevkovým darcom MS ČK
KD
15.
Púť do Velehradu
OZ Zohorské ozveny Velehrad
24.
Svätomichalský hodový jarmok obec
priestranstvo pred KD
25.
Slávnostná sv. omša - veľké hody - Cantate domino
OZ Zohorské ozveny
kostol
25. Krojovaný sprievod na sv. omši - dožinkový veniec OZ Šáchor kostol
25. Návšteva divadelného predstavenia Jednota dôchodcov Bratislava
25. Výlet Jednota dôchodcov Brno a okolie

OKTÓBER
8.
Bučový festival s lampiónovým sprievodom
obec, OZ Šáchor, VEGA
KD
22.
Stretnutie dôchodcov
obec
KD
22. Návšteva divadelného predstavenia Jednota dôchodcov Bratislava

NOVEMBER
26.
Poľovnícka katarínska zábava
PZ Havran
KD
26. Účasť na prehliadke slov. chrámovej hudby - Cantate domino OZ Zohorské ozveny Bratislava
26. Účasť na Katarínskej zábave Jednota dôchodcov Závod

DECEMBER
4.
Mikuláš
obec, OZ Šáchor
KD a priestranstvo pred KD
4.
Adventný koncert - Cantate domino a hostia
OZ Zohorské ozveny kostol
5.
Adventné posedenie
Jednota dôchodcov
KD
8. Odber krvi bezpríspevkovým darcom MS ČK KD
10.
Vianočné trhy
obec
KD
18. Adventný koncert - Cantate domino OZ Zohorské ozveny Čejkovice
20.
Koledy pre najstarších spoluobčanov
OZ Zohorské ozveny obec
24.
Koledy pred polnočnou omšou - Cantate domino
OZ Zohorské ozveny kostol
24.
Polnočná omša - Cantate domino a hostia
OZ Zohorské ozveny kostol
25.
Vianočná omša - Cantate domino a hostia
OZ Zohorské ozveny kostol
26.
Jasličková pobožnosť - Kvapky
OZ Zohorské ozveny
kostol
26.
Vianočný koncert
Glória
kostol
26.
Štefanská diskotéka
FC Zohor
KD
31. Silvester obec KD

  1x v týždni Detský klub
obec
KD
 

 

 

 

   
ZMENA PLÁNU VYHRADENÁ
<p><img style="margin-top: -20px; margin-bottom: -50px; float: right;" alt="calendar_icon2" src="/images/stories/web_image/calendar_icon2.png" width="130" /></p>
<table style="width: 660px; height: 1730px;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="2">
<tbody style="text-align: left;">
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" colspan="4"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #0075c0;"><strong><span style="font-size: 12pt;">JANUÁR</span></strong></span><br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">24. <br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Divadelné predstavenie Svadební omáčka</span></span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Šáchor</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD</span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" colspan="4" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #0075c0;"><strong>
<hr style="border-color: #0075C0;" />
<span style="font-size: 12pt;">FEBRUÁR</span></strong></span><br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">7. </span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Detský karneval<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;ZŠ<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">8.</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Výročná členská schôdza<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Jednota dôchodcov<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">13.</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Krojovaný fašiang<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec, OZ Zohorské ozveny, OZ Šáchor<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">19.</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Výročná členská schôdza<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Šáchor<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Denný bar Margit<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">20.</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Výročná členská schôdza</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">DHZ<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td colspan="4" style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #0075c0;"><strong>
<hr style="border-color: #0075C0;" />
<span style="font-size: 12pt;">MAREC</span></strong></span></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">28.</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Pôstny koncert - Cantate domino</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol</span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">28.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Pašiové hry - Cantate domino<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" colspan="4" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #0075c0;"><strong>
<hr style="border-color: #0075C0;" />
<span style="font-size: 12pt;">APRÍL</span><br /></strong></span></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">2.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Pašiové hry - Cantate domino<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">3.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Veľkonočný basketbalový turnaj<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Roconaba<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">telocvična ZŠ<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">4.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Veľkonočné sviatky -Cantate domino<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">10.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Farský ples<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Rím.kat. farský úrad<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" colspan="4" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #0075c0;"><strong>
<hr style="border-color: #0075C0;" />
<span style="font-size: 12pt;">MÁJ</span><br /></strong></span></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">1.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Prvomájová oslava a futbalový turnaj<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec, OZ Rinkop<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">štadión FC<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">2.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Prehliadka speváckych zborov<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Gloria<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol, občerstvenie KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">4.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">DHZ<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">hasičská zbrojnica<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">8.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">SV. omša pri príležitosti sv. Floriána<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">DHZ<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">8.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Floriánska zábava<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">DHZ<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">16.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Deň matiek<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec, ZŠ<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" colspan="4" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #0075c0;"><strong>
<hr style="border-color: #0075C0;" />
<span style="font-size: 12pt;">JÚN</span><br /></strong></span></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">1.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Deň detí<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">ZŠ, obec<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">areál ZŠ<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">9.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Hokejbalový turnaj zohorských družstiev<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Roconaba<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">hokejbalové ihrisko<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">12.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Nočná súťaž o pohár starostky obce<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">DHZ<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">štadión FC<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">12.</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">2. ročník Memoriálu Karola Sabola - žiacky futbalový turnaj</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">FC</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">štadión FC</span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">12.</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Zberateľská burza</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD</span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" colspan="4" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #0075c0;"><strong>
<hr style="border-color: #0075C0;" />
<span style="font-size: 12pt;">JÚL</span><br /></strong></span></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">10.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Svätomargitský hodový jarmok<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">priestranstvo pred KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">10.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Futbalový turnaj Vendelín cup<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Roconaba<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">štadión FC<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">11.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Slávnostná sv. omša - malé hody - Cantate domino<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" colspan="4" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #0075c0;"><strong>
<hr style="border-color: #0075C0;" />
<span style="font-size: 12pt;">AUGUST</span><br /></strong></span></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">7.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Plážový volejbal - turnaj mix<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Roconaba<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">areál Oáza<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">21.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">20. Výročie založenia hud. skupiny VEGA<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">VEGA<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">21.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Plážový volejbal Rozlúčka s letom<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Roconaba<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">areál Oáza<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" colspan="4" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #0075c0;"><strong>
<hr style="border-color: #0075C0;" />
<span style="font-size: 12pt;">SEPTEMBER</span><br /></strong></span></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">25.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Svätomichalský hodový jarmok<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">priestranstvo pred KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">26.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Slávnostná sv. omša - veľké hody - Cantate domino, nesenie dožinkového venca<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny, OZ Šáchor<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" colspan="4" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #0075c0;"><strong>
<hr style="border-color: #0075C0;" />
<span style="font-size: 12pt;">OKTÓBER</span><br /></strong></span></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">9.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Bučový festival s lampiónovým sprievodom<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec, OZ Šáchor<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">23.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Stretnutie dôchodcov<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" colspan="4" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #0075c0;"><strong>
<hr style="border-color: #0075C0;" />
<span style="font-size: 12pt;">NOVEMBER</span><br /></strong></span></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">27.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Poľovnícka katarínska zábava<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">PZ Havran<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" colspan="4" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #0075c0;"><strong>
<hr style="border-color: #0075C0;" />
<span style="font-size: 12pt;">DECEMBER</span><br /></strong></span></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">5.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Mikuláš<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec, OZ Šáchor<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD a priestranstvo pred KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">5.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Adventný koncert - Cantate domino<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">6.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Adventné posedenie<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Jednota dôchodcov<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">11.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Vianočné trhy<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">17.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Koledy pre najstarších spoluobčanov<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">19.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Vianočný benefičný koncert<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">24.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Koledy pred polnočnou omšou - Cantate domino<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">24.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Polnočná omša - Cantate domino a hostia<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">24.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Polnočné slávnostné koledy - Zóhranka<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">25.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Vianočná omša - Cantate domino a hostia<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny</span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">25.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Jasličková pobožnosť - Kvapky a Cantate domino<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Zohorské ozveny<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">26.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Štefanský volejbalový turnaj<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">OZ Roconaba<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">telocvična ZŠ<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">26.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Vianočný koncert<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Glória<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">kostol<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">26.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Štefanská diskotéka<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">FC Zohor<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">31.<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Silvester<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" colspan="4" valign="top">
<hr style="border-color: #0075C0;" />
</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">1x v týždni Detský klub<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">obec<br /></span></span></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">KD<br /></span></span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;" valign="top"></td>
<td style="text-align: left;" valign="top">
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</td>
<td style="text-align: left;" valign="top"></td>
<td style="text-align: left;" valign="top"></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: center;" colspan="4" valign="top"><span style="font-size: 8pt;"><strong><span style="color: #333333;"><span style="font-family: verdana,geneva;">ZMENA PLÁNU VYHRADENÁ</span></span></strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>

 

pdfs Kompletný plán podujatí na rok 2011 (55,21 Kb)

 
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie